Uslovi Korištenja

OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA
Ovi uslovi korištenja objavljeni su 23. marta 2013. godine na portalu www.sarajevo365.com

I. PRIMJENA OPŠTIH USLOVA KORIŠTENJA
1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.sarajevo365.com i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „Sarajevo365“) te pripadajućeg sadržaja (tekst, fotografije, audiovizuelna i muzička djela), i usluga koje se omogućavaju putem portala Sarajevo365 bez obzira na način korištenja i na to da li je Uslove pročitao/la ili ne, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu web servisa u skladu s ovim Opštim uslovima korištenja (dalje u tekstu: „Uslovi”), a regulisanje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/upotrebe web servisa vrši se u skladu s ovim Uslovima. Korištenjem portala Sarajevo365 korisnik se u svakom trenutku smatra upoznatim s uslovima korištenja, da ih razumije i prihvata. Korištenje portala nije namijenjeno osobama mlađim od 18. godina.

2. Sarajevo365 (vlasnik) zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge pristupa internet portalu u svako doba te zadržava pravo djelimično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uslova.

3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obavezuje koristiti sadržaj isključivo za ličnu/osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

4. Sarajevo365 zadržava pravo izmjene ovih Uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ PORTALA SARAJEVO365
5. Sarajevo365 je satirično-humoristični portal. Vijesti koje su objavljene na portalu su izmišljene s ciljem stvaranja satiričko-humorističnog, i/ili umjetničko-zabavnog djela, te ih stoga ne treba shvatati ozbiljno, niti u bilo kojem slučaju ili obliku prenositi dalje kao ozbiljnu informaciju, a oni koji ipak to svojevoljno učine na ostalim internet portalima, blogovima, ili društvenim mrežama, snose svu odgovornost i posljedice. Svaka sličnost sa stvarnim osobama, pojavama ili institucijama je slučajna. Osobe iz javnog života “javne osobe” se mogu pojavljivati u sadržaju objavljenom na portalu samo kao akteri izmišljenih događaja. Svi njihovi stavovi, radnje, događaji vezani uz njih kao njihove izjave koje se citiraju u tekstu su izmišljeni s ciljem stvaranja satirično-humorističnog i/ili umjetničko-zabavnog djela, te ih nikako i nikada, apsolutno niko ne treba i ne smije shvatati ozbiljno, a naročito ne prenositi dalje kao istinitu ili ozbiljnu informaciju. Osobe koje to učine svjesno šire dezinformacije bez znanja vlasnika portala Sarajevo365.com koji se zbog toga ne može na bilo koji način smatrati odgovornim za učinjeno krivično djelo, jer je za prenošenje tekstova i fotomontaža sa portala Sarajevo365.com neizbježno potrebna pismena dozvola vlasnika portala Sarajevo365.com koju niko ne može niti će ikada dobiti.

III. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI
6. Vlasnik se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje portala Sarajevo365, za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja upotrebom ili zloupotrebom sadržaja objavljenog na Sarajevo365, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja Sarajevo365 portala.

Komentari na na portalu i/ili službenoj Facebook stranici portala objavljuju se u realnom vremenu i Sarajevo365 ne može se smatrati odgovornim za izrečeno. Zabranjeno je vrijeđanje, psovanje i klevetanje. Upisi s takvim sadržajem bit će izbrisani, a njihovi autori prijavljeni nadležnim službama. Također, komentarisanje na portalu Sarajevo365 moguće je samo preko stranice www.facebook.com (dalje: Facebook), što znači da su svi komentari pohranjeni na pripadajućem serveru koji nije u vlasništvu vlasnika portala. Facebook komentari se samo prikazuju na portalu Sarajevo365, stoga se izdavač ne može smatrati odgovornim za stavove izrečene putem ove stranice.

IV. AUTORSKA PRAVA
7. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Vlasnik portala. Određeni sadržaj (fotografije) mogu biti preuzete servisa (GOOGLE IMAGES), i u tom slučaju Vlasnik ne odgovara za eventualnu zloupotrebu sadržaja koji je zaštićen njihovim autorskim pravima. Tekstovi, foto i video montaže objavljeni na Sarajevo365 ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričite i pismene dozvole vlasnika Sarajevo365 ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Sarajevo365 ili bilo kojoj trećoj strani. Foto i video montaže, tekstovi objavljeni na Sarajevo365 mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA
8. Sarajevo365 se obavezuje poštovati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uslovima. Sarajevo365 zadržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način upotrebe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih/osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. Sarajevo365 prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa. Vlasnik će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Vlasnik će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagođavanja i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

VI. COOKIES
9. Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. „Cookies“ ili “kolačići”. Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web portala koju posjetite. Kolačići pohranjuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici. Pregledom portala Sarajevo365 korisnik pristaje na upotrebu Cookie-a.

VII. PRAVNA REGULATIVA
Pregledom portala Sarajevo365.com i/ili korištenjem službene Facebook ili Twitter stranice portala Sarajevo365.com svi korisnici se bez izuzetka, i bez obzira na to da li su Uslove Korištenja pročitali ili ne, i da li su ih shvatili ili ne, obavezuju da će u slučaju bilo kakvog pokrenutog sudskog spora protiv vlasnika portala Sarajevo365.com nadležan biti isključivo Kantonalni Sud u Sarajevu (BiH), pri čemu onaj ko pokrene tužbu protiv vlasnika portala Sarajevo365.com bezuslovno i unaprijed pristaje na Uslov po kojem prije, tokom i nakon eventualnog sudskog procesa, od vlasnika portala Sarajevo365.com na osnovnu isključivo pravosnažne i pravomoćne presude, može tražiti novčanu naknadu jedino i samo u iznosu od maksimalno 10 KM (konvertibilnih maraka).

VIII. ZAKLJUČAK
Pristupom portalu Sarajevo365.com i pregledom portala Sarajevo365.com bezuslovno i dobrovoljno pristajete na gore navedene Uslove korištenja, bez obzira na to da li ste ih prethodno pročitali ili ne, i bez obzira na to da li ste ih razumijeli ili ne.

Sarajevo365.com 2013. – 2017. | Sarajevski satirični portal