Uslovi Korištenja

Uslovi korištenja portala Sarajevo365.com

Samim činom pristupa portalu Sarajevo365.com bez obzira na način pristupa, bilo to direktno preko www.sarajevo365.com ili neke od poddomena, ili preko neke od društvenih mreža, ili preko poveznice sa nekog drugog portala, ili preko poveznice sa bilo koje internet tražilice, i/ili samog pregleda portala Sarajevo365.com svi individualni korisnici, organizacije, udruženja građana, kompanije, firme, ili javne institucije se unaprijed slažu sa ovim Uslovima Korištenja, bez obzira na to da li su pročitali Uslove Korištenja portala Sarajevo365.com ili ne, i bez obzira na to da li su razumijeli Uslove Korištenja portala Sarajevo365.com ili ne.

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

 1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.sarajevo365.com i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „Sarajevo365.com“) te pripadajućeg sadržaja (tekst, fotografije, audiovizualna i muzička djela), i usluga koje se omogućavaju putem portala Sarajevo365.com bez obzira na način korištenja, svaki Korisnik bez obzira na svoje psihičke, fizičke i/ili intelektualne sposobnosti, izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korištenjem portala Sarajevo365.com korisnik se u svakom trenutku smatra upoznatim s uvjetima korištenja, da ih razumije i prihvaća. Korištenje portala nije namijenjeno osobama mlađim od 18. godina.
 2. Vlasnik portala zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge pristupa internet portalu u svako doba te pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.
 3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obavezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.
 4. Sarajevo365.com zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

II. SADRŽAJ PORTALA SARAJEVO365.COM

 1. Sarajevo365.com je satirično blog izdanje trenutno bez izdavača.

Sarajevo365.com koristi izmišljene osobe i institucije u svojim pričama osim kada su javne ličnosti i prave institucije i same objekat satire. Svaka sličnost sa pravim ljudima i institucijama je slučajna.

Sve vijesti koje Sarajevo365.com objavljuje su satiričnog karaktera ili su izmišljene ili u su službi skretanja pažnje na neku pojavu u društvu kroz satiru, i apsolutno niko nema pravo sadržaj portala Sarajevo365.com dalje prenositi na bilo koji način i u bilo kojem obliku kao validnu, relevantnu i / ili ozbiljnu informaciju ili vijest.

2. Vlasnik portala Sarajevo365.com ne može se i neće smatrati odgovornim ukoliko bilo ko, ko nije upoznat sa tim šta je satira kao oblik izražavanja ili jednostavno ne razumije satiru kojom se portal Sarajevo365.com bavi kroz objavljivanje tekstova i fotografija.

3. Elektronski, štampani, internet i svi drugi mediji, društvene mreže , kao i svi pojedinci, organizacije, udruženja građana te institucije države, entiteta, kantona, grada, općine, mjesne zajednice ili bilo koje vrste organizacije pa i međunarodnog karaktera, unaprijed prihvataju u skladu sa ovim Uslovima Korištenja, da pregledom portala Sarajevo365.com, čitanjem, prenošenjem dijela sadržaja ili cjelokupnog sadržaja (tekst ili fotografija) , te pristupom sadržaju portala Sarajevo365.com bilo to direktno ili putem neke društvene mreže, ili preko internet tražilice, ili nekog drugog medija, pregledavaju tekstove i fotografije portala Sarajevo365.com unaprijed prihvataju činjenicu da su svi tekstovi i fotografije objavljeni na portalu Sarajevo365.com isključivo i samo satiričnog karaktera te da ih niko ne smije niti treba shvatati ili prenositi dalje kao ozbiljnu vijest ili sadržaj. Oni koji to ipak učine počinili su krivično djelo i sami snose odgovornost za takvo djelo koje u tom slučaju nije niti može biti pod kontrolom vlasnika portala Sarajevo365.com niti se za takvu zloupotrebu sadržaja portala Sarajevo365.com vlasnik portala Sarajevo365.com može u bilo kojem smislu smatrati odgovornim na bilo koji način.

III. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

 1. Vlasnik portala Sarajevo365.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje portala Sarajevo365.com, za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja upotrebom ili zloupotrebom sadržaja na Sarajevo365.com, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korištenja sadržaja Sarajevo365.com portala.
 2. Osoba, preduzeće, ili institucija koja se odluči tužiti vlasnika portala Sarajevo365.com zbog bilo kojeg satiričnog teksta i/ili fotografije prethodno objavljeno isključivo na portalu Sarajevo365.com unaprijed pristaje na to da eventualnu tužbu protiv vlasnika portala Sarajevo365.com može podnijeti isključivo Općinskom Sudu Sarajevo ili Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo, isključivo i samo u Sarajevu, na teritoriji Federacije BiH (Bosna i Hercegovina), gdje se tom prilikom svaka osoba, preduzeće ili institucija unaprijed obavezuje da je maksimalna moguća odšteta u slučaju eventualnog sudskog spora sa vlasnikom portala Sarajevo365.com u maksimalnoj visini od 10 KM (konvertibilnih maraka).
 3. Onaj koji se eventualno odluči tužiti vlasnika portala Sarajevo365.com bila to individualna osoba, preduzeće i / ili institucija, u svakom momentu je unaprijed upoznat sa činjenicom da portal Sarajevo365.com objavljuje samo i isključivo tekstove i fotografije satiričnog karaktera, koji nemaju apsolutno nikakve veze sa stvarnim dešavanjima, niti sa stvarnim izjavama pojedinaca, već su isključivo i samo u službi satiričnog oblika izražavanja radi skretanja pažnje na neku pojavu i /ili nekog pojedinca u društvu.
 4. To što ne znate šta je satira, ili ne razumijete šta je satira, ili niste sposobni da shvatite satirični tekst/fotografiju, ili lično ne prihvatate satiru kao oblik izražavanja, Vas ni kao pojedinca, niti kao udruženje, niti kao organizaciju, niti kao instituciju, u bilo kojem slučaju ili obliku nikako i ni pod kojim uslovima ne oslobađa činjenice da ste eventualnu tužbu ili prigovor podnijeli protiv vlasnika portala Sarajevo365.com koji objavljuje samo i isključivo tekstove i fotografije satiričnog karaktera, koje ni pod kojim uslovima ne treba shvatati ozbiljno.
 5. Za svaki oblik i način prenošenja tekstova i fotografija prethodno objavljenih na portalu Sarajevu365.com a koje potom možete naći i ili pročitati na bilo kojoj drugoj platformi, kao što su drugi internet portali, elektronski mediji, štampani mediji, ili socijalne (društvene mreže) a koji nisu ni na koji način pod kontrolom vlasnika portala Sarajevo365.com, u tom slučaju vlasnik portala Sarajevo365.com se ne može smatrati odgovornim za neovlašteno preuzimanje tekstova i fotografija, sa portala Sarajevo365.com za šta je potrebna unaprijed odobrena pismena dozvola vlasnika portala Sarajevo365.com. Bilo kakav oblik izmjene originalnih tekstova i fotografija portala Sarajevo365.com nije pod kontrolom niti je pismeno odobreno od strane vlasnika portala Sarajevo365.com te se kao takav izmjenjen tekst ili fotgrafija naknadno objavljen na bilo kojem drugom mjestu, ne može smatrati djelom vlasnika portala Sarajevo365.com niti se vlasnik portala Sarajevo365.com za takve izmjene originalnih tekstova i fotografija može smatrati odgovornim.
 6. Mediji pojedinci udruženja organizacije preduzeća i institucije koji prenose tekstove i fotografije portala Sarajevo365.com u originalnom ili izmjenjenom obliku unaprijed prihvataju odgovornost za neovlašteno prenošenje tekstova i fotografija satiričnog portala Sarajevo365.com jer je za to potrebna isključivo pismena dozvola vlasnika portala Sarajevo365.com bez koje se svaki vid prenošenja cjelokupnog ili djela teksta sa portala Sarajevo365.com unaprijed smatra krivičnim djelom.

Komentari na tekstove i fotografije portala Sarajevo365.com koji se mogu pronaći i pročitati na društvenim mrežama tipa Facebook, Twitter, Instagram i Google ne odražavaju stavove niti mišljenje autora tekstova i vlasnika portala Sarajevo365.com niti se isti može smatrati odgovornim za takve i bilo kakve komentare, te se u skladu sa tim i uzimajući u obzir činjenicu da vlasnik portala nad takvim komentarima i mišljenjima nema apsolutno nikakvu kontrolu, vlasnik Sarajevo365.com portala ne može smatrati odgovornim za ono što je izrečeno.

IV. AUTORSKA PRAVA

 1. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je vlasnik portala Sarajevo365.com. Određeni sadržaj (fotografije) mogu biti preuzete servisa (Google photos), u kojem slučaju vlasnik portala ne odgovara za eventualnu zloupotrebu sadržaja koji je zaštićen njihovim autorskim pravima. Foto i video montaže i tekstovi objavljeni na Sarajevo365.com ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka vlasnika portala Sarajevo365.com ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Sarajevo365.com ili bilo kojoj trećoj strani. Foto i video montaže, tekstovi objavljeni na Sarajevo365.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

 1. Sarajevo365.com se obavezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Sarajevo365.com zadržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način upotrebe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. Sarajevo365.com prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa. Vlasnik portala će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Vlasnik portala koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagođavanja i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

VI. COOKIES

 1. Kako bi stranica web servisa imala sve funkcionalnosti na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. „Cookies“.Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web portala koju posjetite. Kolačići pohranjuju postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.

Ukoliko ne želite da ostavite bilo kakav trag na portalu Sarajevo365.com, pa čak ni u agregiranim i anonimnim podacima, isključite javascript opciju svog browsera a prilikom komentarisanja koristite proxy server.

Sarajevo365.com 2013. – 2020.